KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN

Võ Thị Thu Thuỷ - 09/01/2020 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, danh sách giảng viên hướng dẫn và thời gian gặp. Các em xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn