KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP, HỌC KỲ 2, NH 2019-2020

Võ Thị Thu Thuỷ - 21/01/2020 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh gủi thông báo về danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập, Học kỳ 2, Năm học 2019-2020.Các em gọi trực tiếp ngay cho Thầy Nguyễn Hoàng Sinh, điện thoại: 0964915801, email: sinh.nh@ou.edu.vn

Thông tin chi tiết, xem TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn