KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

TALK SHOW: CÂU CHUYỆN DOANH NHÂN THÀNH CÔNG

Lê Phan Anh Vũ - 16/03/2021 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi Talk Show: Câu chuyện Doanh nhân thành công.

Thời gian: 13g-16g30, Thứ bảy, 20/3/2021

Địa điểm: Hội trường, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM.

Diễn giả: David Tan Nguyen - Chief Strategy Officer Brainmark

Đối tượng tham dự: sinh viên khóa 2020

Quyền lợi khi tham dự: Cộng 5 điểm rèn luyện Học kỳ 2, Năm học 2020-2021 (không tham gia: trừ 5 điểm đối với sinh viên Lớp, trừ 10 đối với Ban cán sự Lớp)

 

 

Viết bình luận của bạn