KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Sinh viên được khuyến khích đăng ký học cùng lúc hai chương trình

Khoa QTKD 1 - 10/03/2016 - 0 bình luận

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận thêm các kiến thức của ngành thứ hai mà mình yêu thích và nhận được hai văn bằng tốt nghiệp để dễ dàng kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp, Phòng Quản lý Đào tạo khuyến khích sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình.

Đối tượng áp dụng: Sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy, trình độ Đại học hiện đang học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện đăng ký:

  1. Ngành đào tạo chính ở chương trình hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất
  2. Sinh viên được đăng ký học chương trình thứ hai sau khi đã kết thúc học kỳ đầu tiên và trước học kỳ cuối chính khóa của chương trình thứ nhất
  3. Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất vào thời điểm xin học chương trình thứ hai

  Để xem thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Mở TP.HCM

Viết bình luận của bạn