KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Lê Phan Anh Vũ - 18/09/2018 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến sinh viên Khóa 2015, những bạn chưa đăng ký môn học thực tập tốt nghiệp (Đăng ký môn học trực tuyến, điều kiện để công nhận điểm thực tập) & chưa đăng ký trên Link đăng ký của Khoa để Khoa phân công giảng viên hướng dẫn.

1. Danh sach sinh viên chưa đăng ký môn học trực tuyến, phải đăng ký ngay, nếu không đăng ký sẽ bị 0 điểm thực tập tốt nghiệp, bao gồm các bạn sau:

Nguyễn Khánh My, MSSV: 1554010162

Võ Thị Bích Hậu, MSSV: 1554010085

Huỳnh Thị Hồ Xuân Phương, MSSV: 1554010223

Đặng Thị Mỹ Ngọc, MSSV: 1554010183

Cao Bá Tiến, MSSV: 1554010300

Trần Đức Huynh, MSSV: 1554010109

 

2. Danh sách sinh viên chưa đăng ký trên link của Khoa QTKD (sẽ không có giảng viên hướng dẫn), đăng ký ngay TẠI ĐÂY

Lê Thanh Lịch, MSSV: 1454010172

Huỳnh Thị Ngoan, MSSV: 1454010209

Phan Đức Hiếu, MSSV: 1554040066

Nguyễn Duy Hoàng, MSSV: 1551020052

Trần Vũ Luân, MSSV: 1554010148

Nguyễn Khánh My, MSSV:1554010162

Đỗ Thị Hồng Nhung, MSSV: 1557010167

Nguyễn Vũ Anh Thư, MSSV: 1554010292

Trương Thị Huyền Trang, MSSV: 1454010390

Lê Minh Trí, MSSV: 1554010323

Nguyễn Hoàng Tuấn, MSSV: 1554010333

Nguyễn Bá Đại, MSSV: 1454010052

Nguyễn Thị Thu Thảo, MSSV: 1454010322

Lê Minh Thiện, MSSV: 1554010273

Trần Thiện Thanh Thiều, MSSV: 1554010272

Vũ Thị Hồng, MSSV: 1557010081

 

Viết bình luận của bạn