KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Seminar OB in practice 2018: Positive Psychological Capital and Change Management

Lê Phan Anh Vũ - 13/12/2018 - 0 bình luận

Seminar OB in practice 2018: Positive Psychological Capital and Change Management (Vốn tâm lý tích cực và quản trị sự thay đổi)

Tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 103, Số 35 -37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1
Thời gian tổ chức: 8h30 - 11h30 chủ nhật, ngày 23/12/2018

Thành phần tham dự: Nghiên cứu sinh tiến sỹ, học viên cao học các lớp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế học và Tài chính ngân hàng.

Link đăng ký: TẠI ĐÂY 

Khoa Đào tạo Sau đại học và Khoa Quản trị kinh doanh kính mời các anh chị nghiên cứu sinh tiến sỹ và học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế học và Tài chính ngân hàng tham gia Seminar OB IN PRACTICE 201 Positive Psychological Capital and Change Management (Vốn tâm lý tích cực và quản trị sự thay đổi)

Guest speakers:

MR. Lê Đức Thuận, Principal, Human Capital Solution, Talentnet Corp.

Ms. Nguyễn Hương Quỳnh Trang, Founder & CEO, Otus Consulting Dẫn chương trình: TS. Trương Thị Lan Anh

Mục đích: đưa kiến thức OB đến gần với người học hơn.

Mục tiêu: thông qua guest speakers là những OB practitioners, participants (là người đã hoặc đang học OB) sẽ được minh họa việc ứng dụng OB vào thực tế như thế nào, nhờ vậy sẽ tạo động lực để họ học và ứng dụng OB một các hiệu quả hơn. Qua seminar này sẽ cho thấy sự cần thiết phải học OB đối với tất cả người đi làm, không chỉ là nhà quản lý.

 

Viết bình luận của bạn