KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NCKH

Lê Phan Anh Vũ - 19/12/2017 - 0 bình luận

Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở Tp. HCM công bố Quyết định phê duyệt danh mục & cấp học bổng cho sinh viên thực hiện đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2017-2018.

1. Quyết định kèm danh mục 

2. Danh mục đề tài được phê duyệt

3. Link đăng ký số CMND & số tài khoản của Trưởng nhóm nhận kinh phí: TẠI ĐÂY  đến hết ngày 29/12/2017

 

 

Viết bình luận của bạn