KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 – Hệ đại học chính quy

Khoa QTKD - 01/05/2017 - 0 bình luận

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017, Hệ đại học chính quy

Thông tin chi tiết học viên xem tại đây

Lưu ý:

  • Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo trước ngày 08/03/2017.
  • Danh sách thi và ca thi cụ thể của môn Nghiệp vụ báo chí (SEAS4215) theo sự hướng dẫn của giảng viên giảng dạy.
  • Các môn thi do Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổ chức thi sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Thông báo trên trang Web của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx

Viết bình luận của bạn