KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Lịch phân công hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp khoá 2015

Khoa QTKD - 24/09/2018 - 0 bình luận

Các bạn sinh viên khoá 2015 đang chuẩn bị thực tập tốt nghiệp vào LINK NÀY để tham khảo danh sách giảng viên hướng dẫn và lịch gặp giảng viên.

Viết bình luận của bạn