KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Lê Phan Anh Vũ - 02/10/2019 - 0 bình luận

Nhà trường tổ chức Lễ tốt nghiệp Năm 2019 (Khoa Quản trị kinh doanh)

Thời gian: 7 giờ, Thứ bảy, 2/11/2019
Địa điểm: Hội trường cơ sở Võ Văn Tần.

Sinh viên làm theo các bước như sau (theo thông báo của Phòng Công tác sinh viên):

BƯỚC 1: SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP MỚI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP

BƯỚC 2: CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CỰU SINH VIÊN - MỤC ĐĂNG KÝ (bắt buộc): alumni.ou.edu.vn.
(Nếu bạn đã cập nhật thông tin thì bỏ qua bước này)

BƯỚC 3: XEM KỸ LỊCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP (PHÍA DƯỚI) CỦA TỪNG KHOA

BƯỚC 4: ĐIỀN ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC THÔNG TIN THEO MẪU

XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT THEO ĐƯỜNG DẪN SAU:

Link thông báo Lễ Tốt nghiệp của Trường, xem TẠI ĐÂY

Link đăng ký tham dự TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn