KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KIỂM TRA MINH CHỨNG HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ 1, NH 2018-2019

Lê Phan Anh Vũ - 10/03/2019 - 0 bình luận

Phòng Công tác sinh viên thông báo v/v kiểm tra minh chứng hoạt động Học kỳ 1, Năm học 2018-2019. Hiện tại văn phòng Khoa QTKD sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động:

- Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

- Seminar OB in Practice 2018

Các em xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn