KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG SINH VIÊN Ở CÁC TỈNH CÒN KẸT LẠI TRONG ĐỢT DỊCH COVID - 19 NĂM 2021

Khoa QTKD - 02/08/2021 - 0 bình luận

Nhằm hỗ trợ cho Đảng Ủy Khối các trường Đại học và Phòng Công tác sinh viên OU nắm bắt thông tin, có phương hướng chính sách hỗ trợ kịp thời, nay Khoa QTKD tiến hành khảo sát các bạn sinh viên ở tỉnh còn kẹt lại ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đại dịch Covid - 19 năm 2021.

Đối tượng khảo sát: sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh ở các tỉnh bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian khảo sát: từ 14g30, 2/8/2021 đến 8 giờ 30, 3/8/2021

Quyền lợi: cộng 5 điểm rèn luyện online Điều 3

Link khảo sát

 

Viết bình luận của bạn