KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP TẠI DOANH NGHIỆP - DÀNH CHO KHÓA 2016

Lê Phan Anh Vũ - 17/05/2018 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh thông báo về việc Kiến tập, cụ thể như sau:

1. Thông báo danh sách người hướng dẫn, phân công các nhóm kiến tập, công bố danh sách từ ngày 18/6-23/6/2018.

2.  Thời khóa biểu Kiến tập tại Doanh nghiệp dành cho Khóa 2016, xem TẠI ĐÂY. Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến (ĐỢT 2) từ 9 giờ, ngày 29/5/2018 đến ngày 8/6/2018).

3. Ngoài môn Kiến tập & Kỹ năng, sinh viên có thể học trả nợ hoặc cải thiện điểm 01 môn trong học kỳ này. 

4. Nội dung: Kiến tập tại Doanh nghiệp, theo danh sách phân công từng chuyên ngành (cập nhật sau). Thời gian kiến tập: từ 25/6/18 đến 03/8/2018 (6 tuần), toàn thời gian, từ thứ hai đến thứ sáu tại Doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho sinh viên trong việc học tập, Khoa QTKD sẽ làm việc với công ty sinh viên thực hiện kiến tập, để thông báo lịch học của sinh viên. Tùy theo kế hoạch học tập mà sinh viên sẽ được miễn một số buổi không thực hiện kiến tập tại công ty.

5. Từ ngày 3/8/2018 đến 12/8/2018: Sinh viên hoàn thiện bài báo cáo về thời gian kiến tập nhằm chuẩn bị báo cáo trước Hội đồng chấm điểm Kiến tập của Khoa vào ngày 13/8/2018 (công bố danh sách hội đồng, thời gian & địa điểm trong tuần lễ này)

6. Ngày 13/8/2018: Sinh viên trình bày trước Hội đồng chấm điểm Kiến tập của Khoa

Lưu ý: Sinh viên phải đăng ký môn học trực tuyến, tên môn: Kiến tập, Mã môn học: BADM2601, theo kế hoạch Học kỳ 3, NH 2017-2018 của Phòng Quản lý đào tạo, thì mới được công nhận điểm môn Kiến tập. 

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn