KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP NĂM HỌC 2021-2022

Khoa QTKD - 13/06/2022 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh OU gởi đến các em kế hoạch tổ chức kiến tập năm học 2021-2022, các em truy cập link TẠI ĐÂY để xem kế hoạch.

Các em cung cấp thông tin TẠI ĐÂY theo danh sách kiến tập (xem TẠI ĐÂY) để văn phòng Khoa QTKD có thông tin gởi đến doanh nghiệp và anh chị phụ trách tại công ty

 

Viết bình luận của bạn