KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH KIẾN TẬP NĂM HỌC 2021-2022

Khoa QTKD - 13/06/2022 - 0 bình luận

Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh OU gởi đến các em kế hoạch tổ chức kiến tập năm học 2021-2022, các em truy cập link TẠI ĐÂY để xem kế hoạch.

Các em cung cấp thông tin TẠI ĐÂY theo danh sách kiến tập (xem TẠI ĐÂY) để văn phòng Khoa QTKD có thông tin gởi đến doanh nghiệp và anh chị phụ trách tại công ty

Các buổi báo cáo chuyên đề kiến tập được tổ chức tại Hội trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

7g-11g30, ngày 11/7/2022: Buổi hướng dẫn kiến tập dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch

13g-17g, ngày 11/7/2022:  Buổi hướng dẫn kiến tập dành cho sinh viên ngành Kinh doanh quóc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Nhân sự

13g-17g, ngày 12/7/2022: Báo cáo chuyên đề "Các hoạt động Marketing & Digital Marketing dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch

8g-11g30, ngày 13/7/2022: Báo cáo chuyên đề "Quản lý nhân sự trong thời đại số dành cho sinh viên ngành Nhân sự, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng.

8g-11g30, ngày 14/7/2022: Báo cáo chuyên đề "Điều hành doanh nghiệp chuẩn quản trị Hoa Kỳ EOS dành cho sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Nhân sự

13g-17g, ngày 14/7/2022: Báo cáo chuyên đề "Tư duy thiết kế" dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch

8g-11g30, ngày 15/7/2022: Báo cáo chuyên đề "Mô hình kinh doanh" dành cho sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Nhân sự

Viết bình luận của bạn