KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP, NĂM HỌC 2019-2020

Lê Phan Anh Vũ - 07/08/2019 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch Học kỳ tốt nghiệp, Năm học 2019-2020 dành cho Sinh viên Hệ Đại học Khóa 2016 và các Khóa cũ chưa thực tập.

Kế hoạch thực tập, xem TẠI ĐÂY

Đề cương thực tập tốt nghiệp; Mẫu bìa Báo cáo TTTN; Mẫu sổ nhật ký thực tập, tải xuống TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận thư giới thiệu thực tập (Không bắt buộc, đăng ký nhận thư khi công ty yêu cầu) TẠI ĐÂY

Phân công hướng dẫn thực tập TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn