KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP, NĂM HỌC 2019-2020

Lê Phan Anh Vũ - 07/08/2019 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch Học kỳ tốt nghiệp, Năm học 2019-2020 dành cho Sinh viên Hệ Đại học Khóa 2016 và các Khóa cũ chưa thực tập.

Kế hoạch thực tập, xem TẠI ĐÂY

Đề cương thực tập tốt nghiệp; Mẫu bìa Báo cáo TTTN; Mẫu sổ nhật ký thực tập, tải xuống TẠI ĐÂY

Phân công hướng dẫn thực tập TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn