KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP, NĂM HỌC 2018-2019

Lê Phan Anh Vũ - 06/08/2018 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch Học kỳ tốt nghiệp, Năm học 2018-2019 dành cho Sinh viên Hệ Đại học Khóa 2015 và các Khóa cũ chưa thực tập.

 

Kế hoạch thực tập, xem TẠI ĐÂY

 

Đăng ký nhận thư giới thiệu thực tập (Không bắt buộc, đăng ký nhận thư khi công ty yêu cầu) TẠI ĐÂY

 

Sinh viên đăng ký thực tập và nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp (Bắt buộc, sinh viên phải đăng ký trực tuyến môn học online, môn học Thực tập tốt nghiệp, Mã MH: BADM4899, nếu không đăng ký sẽ không được công nhận điểm thực tập) TẠI ĐÂY

 

Nghe báo cáo chuyên đề kỹ năng dự kiến từ ngày 13/08/2017 - 30/08/2018

 

- Ngày 13/08/2018 lúc 9g30 -12g00 - Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Phòng hội trường 202 – 35 Hồ Hảo Hớn

- Ngày 13/8/2018 lúc 10g00 - Chuyên ngành Quản trị du lịch Phòng 402, cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1.

- Ngày 15/8/2018, lúc 14g - Chuyên ngành Quản trị nhân lực Phòng 702, cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1

- Ngày 15/8/2018 lúc 13g - Chuyên ngành Quản trị Marketing Phòng 402,  cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1.

 

Đề cương thực tập tốt nghiệp; Mẫu bìa Báo cáo TTTN; Mẫu sổ nhật ký thực tập, tải xuống TẠI ĐÂY

 

24/09/2018: Công bố danh sách thực tập tốt nghiệp đợt 1

 

07/01/2019: Công bố danh sách đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

 

18/01/2019: Công bố danh sách thực tập tốt nghiệp đợt 2

 

Viết bình luận của bạn