KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP - NĂM HỌC 2017-2018 (đợt1)

Võ Thị Thu Thuỷ - 04/08/2017 - 0 bình luận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/8/2017

 

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2017-2018 (đợt1)

SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2014

         SINH VIÊN CÁC KHOÁ CŨ CHƯA THỰC TẬP

1/ KẾ HOẠCH THỰC TẬP (học kỳ 1/2017-2018)

GIAI ĐOẠN

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

 

Liên hệ địa điểm thực tập

Từ tháng 08/2017

Đăng ký nhận giấy giới thiệu thực tập (chỉ khi công ty yêu cầu, không bắt buộc) tại đây  

Sau 1 tuần kể từ ngày đăng ký SV đến văn phòng khoa (P.403) để nhận (theo lịch tiếp SV các buổi chiều thứ 2,3,4, sáng thứ 5,6)

 

Sinh viên đăng ký thực tập &  nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp

 Học kỳ 1 /2017-2018 (từ 25/07/2017- 31/08/2017) tại đây

 

  • Sinh viên nghe phổ biến kế hoạch thực tập & hướng dẫn viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

08g00 ngày 15/08/2017 tại Hội trường số 35 Hồ Hảo Hớn, P. Cô giang, Q1

  • Sinh viên nghe hướng dẫn các kỹ năng trước khi đến doanh nghiệp theo từng chuyên ngành.

Lúc 13g30 ngày 15/08 /2017

Chuyên ngành Quản trị Du lịch Phòng 404 – 35 Hồ Hảo Hớn

Chuyên ngành Quản trị nhân lực Phòng 702 – 35 Hồ Hảo Hớn

Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Phòng 704 – 35 Hồ Hảo Hớn

Chuyên ngành Quản trị marketing (Thông báo sau)

Triển khai

 

 

Đăng ký môn hoc trực tuyến từ 21/08/2017 đến 03/09/2017 Môn Thực tập tốt nghiệp (BADM4899)

(mới được công nhận điểm) 

Theo kế hoạch HK1/2017-2018 của P. Quản lý đào tạo

 

Thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn

 

02/10/2017

Công bố danh sách tại đây

Xem thông báo về thời gian, địa điểm, GVHD tại Website (K.QTKD)

Chọn đề tài

 

Sinh viên chọn đề tài và thảo luận sơ bộ đề cương với giảng viên.

09/10/2017- 15/10/2017

 (1 tuần)

 

GVHD & SV

Thực hiện chuyên đề

 

Sinh viên thực hiện thu thập số liệu, viết đề cương và hoàn thành  BCTT theo sự hướng dẫn của giảng viên.

16/10/2017- 17/12/2017

 (10 tuần)

GVHD & SV

Hoàn tất chuyên đề

Hoàn tất việc chỉnh sửa chuyên đề lấy xác nhận từ cơ quan

18/12/2017- 24/12/2017

 (1 tuần)

 

SV

 

 

Nộp chuyên đề thực tập + nhật ký thực tập về VP.Khoa


 Thứ năm 28/12/2017

Lớp 13 KQ , DL từ  (9g00-11g00); Lớp 13 MK, NL từ (14g00 -16g00)

Văn phòng khoa (P.403 )

2/ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP (học kỳ 2/2017-2018)

Thực hiện khoá luận Đối với sinh viên  đã đăng ký nguyện vọng làm khoá luận tốt nghiệp

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN

26/02/2018

tại đây

Sinh viên muốn hủy làm KLTN phải liên hệ VP Khoa trước ngày 27/02/2018

 Gặp giảng viên hướng dẫn

Khóa luận

01/03/2018-08/03/2018

(1 tuần)

 

Xem thông báo về thời gian, địa điểm, GVHD tại Website (K.QTKD)

Tiếp tục phát triển chuyên đề  làm khoá luận theo hướng dẫn của giảng viên

09/03/2018-06/04/2018

(4 tuần)

 

GVHD & SV

Hoàn tất việc chỉnh sửa Khóa luận

06/04/2018-12/04/2018

(1 tuần)

 

 

Hoàn tất khoá luận

Nộp khóa luận tốt nghiệp (03 cuốn + 01 đĩa CD).

09g00 -11g00
 Thứ Năm 13/04/2018

Văn phòng khoa (P.403 )

 

Thời gian bảo vệ KLTN

Từ  17/04/18 - 28/04/18

Thời gian cụ thể thông báo sau

         

*   Điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên hệ chính quy 4 năm khoá 2014 được xét bảo vệ khóa luận khi đạt điều kiện sau:

1/ Đạt điểm trung bình tích lũy toàn khóa từ  7.0 trở lên (chưa tính học phần tốt nghiệp).

2/ Điểm chuyên đề thực tập từ  8 điểm trở lên

Sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận thì học các môn thay thế KLTN

Lưu ý:  

  • Sinh viên xem hướng dẫn làm thực tập, khóa luận TN  trên trang web Trường vào mục_Khoa Quản trị kinh doanh_ngành nghề đào tạo/ đề cương môn học, download Mẫu nhật ký thực tập
  • Ngày in phiếu đóng tiền (thông báo sau).

Mọi liên hệ  phải theo đúng lịch tiếp SV Sáng thứ 5,6 Chiều 2,3, 4                                                                                                              

Viết bình luận của bạn