KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP - NĂM HỌC 2017-2018 (đợt 2)

Lê Phan Anh Vũ - 04/01/2018 - 0 bình luận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

                ______________

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017- 2018 (đợt2)

SINH VIÊN CÁC KHOÁ CŨ CHƯA THỰC TẬP

GIAI ĐOẠN

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

 

Liên hệ địa điểm thực tập

Từ tháng 01/2018

Đăng ký nhận giấy giới thiệu thực tập (chỉ khi công ty yêu cầu, không bắt buộc) tại đây  

SV đến văn phòng khoa (P.403) để nhận (theo lịch tiếp SV)

 

Sinh viên đăng ký thực tập Học kỳ 2 /2017- 2018 (từ 05/01/2018 - 05/02/2018 ) tại đây

 

Sinh viên xem hướng dẫn làm thực tập, khóa luận TN  trên trang web Trường vào mục_Khoa Quản trị kinh doanh

Triển khai

 

 

Sinh viên  phải đăng ký  trực tuyến

Môn học :Thực tập tốt nghiệp (BADM4899)

(mới được công nhận điểm) 

Theo kế hoạch HK2/2018- 2018 của

P. Quản lý đào tạo

 

Thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn

 

20/02/2018

Công bố danh sách dự kiến tại đây

Xem thông báo về thời gian, địa điểm, GVHD tại Website (K.QTKD)

Chọn đề tài

 

Sinh viên chọn đề tài và thảo luận sơ bộ đề cương với giảng viên.

01/03/2018 -07/03/2018

(1 tuần)

 

GVHD & SV

Thực hiện chuyên đề

 

Sinh viên thực hiện thu thập số liệu, viết đề cương và hoàn thành  BCTT theo sự hướng dẫn của giảng viên.

08/03/2018 - 16/05/2018

 (10 tuần)

GVHD & SV

Hoàn tất chuyên đề

Hoàn tất việc chỉnh sửa chuyên đề lấy xác nhận từ cơ quan

17/05/2018 - 23/05/2018

 (1 tuần)

 

SV

 

 

Nộp chuyên đề thực tập + nhật ký thực tập về VP.Khoa

 Thứ BA 29/05/2018

 (9g00-11g00)

Văn phòng khoa (P.403)

           

Mọi liên hệ  phải theo đúng  lịch tiếp SV Sáng thứ 5,6 Chiều 2,3,4                                  Trưởng khoa

 

 

                                                                                                                                                                                       TS. Trịnh Thùy Anh

Viết bình luận của bạn