KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Kế hoạch học kỳ tốt nghiệp Khóa 2013

Nguyễn Ngọc Thông - 18/08/2016 - 0 bình luận

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

            ______________

                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26/08/2016

 

KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2016-2017 (đợt1)

DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2013

& SINH VIÊN CÁC KHOÁ CŨ CHƯA THỰC TẬP

 

1/ KẾ HOẠCH THỰC TẬP (học kỳ 1/2016-2017)

GIAI ĐOẠN

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

 

Liên hệ địa điểm thực tập

Từ tháng 09/2016

Đăng ký nhận giấy giới thiệu thực tập

(Tại đây)  

Sau 03 ngày kể từ ngày đăng ký SV đến văn phòng khoa (P.403) để nhận (theo lịch tiếp SV)

 

Sinh viên đăng ký thực tập &  nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp  Học kỳ 1 /2016-2017 (từ 09/09/2016- 29/09/2016) (thông báo sau)  ​

 

Sinh viên nghe hướng dẫn viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp vào lúc 13 giờ 30, thứ năm, 13/10/2016 tại Hội trường cơ sở Nguyễn Kiệm, số 371 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp (khi tham dự SV nhớ mang thẻ SV để check in)

Triển khai 

 

 

Đăng ký môn hoc TT từ 05/9/16 đến 05/10/16 Môn Thực tập tốt nghiệp (BADM4899)

(mới được công nhận điểm) 

Theo kế hoạch HK1/2016-2017 của P. Quản lý đào tạo

 

Thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn

 

15/10/2016

Công bố danh sách tại đây

Xem thông báo về thời gian, địa điểm, GVHD tại Website (K.QTKD)

Chọn đề tài

 

Sinh viên chọn đề tài và thảo luận sơ bộ đề cương với giảng viên.

17/10/2016- 22/10/2016

 (1 tuần)

 

GVHD & SV

Thực hiện chuyên đề

 

Sinh viên thực hiện thu thập số liệu, viết đề cương và hoàn thành  BCTT theo sự hướng dẫn của giảng viên.

22/10/2016- 31/12/2016

 (10 tuần)

GVHD & SV

Hoàn tất chuyên đề

Hoàn tất việc chỉnh sửa chuyên đề lấy xác nhận từ cơ quan

02/01/2017- 09/01/2017

 (1 tuần)

 

SV

 

 

Nộp chuyên đề thực tập + nhật ký thực tập về VP.Khoa


 Thứ năm 12/01/2017

Lớp 13 KQ , DL từ  (9g00-11g00); Lớp 13 MK, NL từ (14g00 -16g00)

Văn phòng khoa (P.403 )

2/ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP (học kỳ 2/2016-2017)

Thực hiện khoá luận Đối với sinh viên  đã đăng ký nguyện vọng làm khoá luận tốt nghiệp

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN

27/02/2017

 

Sinh viên muốn hủy làm KLTN phải liên hệ VP Khoa trước ngày 27/02/2017

 Gặp giảng viên hướng dẫn

Khóa luận

01/03/2017-08/03/2017

(1 tuần)

 

Xem thông báo về thời gian, địa điểm, GVHD tại Website (K.QTKD)

Tiếp tục phát triển chuyên đề  làm khoá luận theo hướng dẫn của giảng viên

09/03/2017-06/04/2017

(4 tuần)

 

GVHD & SV

Hoàn tất việc chỉnh sửa Khóa luận

06/04/2017-12/04/2017

(1 tuần)

 

 

Hoàn tất khoá luận 

Nộp khóa luận tốt nghiệp (03 cuốn + 01 đĩa CD).

09g00 -11g00
 Thứ Năm 13/04/2017

Văn phòng khoa (P.403 )

 

Thời gian bảo vệ KLTN

Từ  17/04/17 - 28/04/17

Thời gian cụ thể thông báo sau

         

*   Điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên hệ chính quy 4 năm khoá 2013 được xét bảo vệ khóa luận khi đạt điều kiện sau:

1/ Đạt điểm trung bình tích lũy toàn khóa từ 7.0 trở lên (chưa tính học phần tốt nghiệp).

2/ Điểm chuyên đề thực tập từ 8 điểm trở lên

Sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận thì học các môn thay thế KLTN

Lưu ý:  

Mọi liên hệ  phải theo đúng lịch tiếp SV Chiều Thứ 2,3,4 Sáng thứ 5,6                                                                                                                                                                                               Trưởng Khoa

                         (Đã duyệt)

                      Trịnh Thùy Anh

 

Viết bình luận của bạn