KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Khoa QTKD - 17/06/2022 - 0 bình luận

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học thông báo Kế hoạch triển khai cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2021 – 2022

Các em xem thông tin kế hoạch TẠI ĐÂY

Mẫu đăng ký TẠI ĐÂY

Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ được mở vào ngày 01/8/2022 và sẽ có thông báo chi tiết hướng dẫn cách nộp tại trang web svnckh.ou.edu.vn

Viết bình luận của bạn