KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Khoa QTKD - 05/07/2021 - 0 bình luận

Phòng Hợp tác và Quản lý Khoa học OU gởi đến các em thông báo về Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2021-2022,

Kê hoạch cuộc thi, các em xem TẠI ĐÂY

Mẫu đăng ký TẠI ĐÂY

Link đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học: (điền đầy đủ thông tin vào 2 link đính kèm):

1. Link của cô Trâm: :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x8mKQVzZpWfdQo0gRNyL8kaVD7XjHC_fAqHz1bBT1wM/edit?usp=sharing

2. Form đăng ký và diễn giải các ý tưởng gởi về địa chỉ email: vu.lpa@ou.edu.vn

https://drive.google.com/file/d/17-tsrD7BGcR8Np7UewVorupJHg5Ad2qm/view

Viết bình luận của bạn