KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

KẾ HOẠCH V/V TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lê Phan Anh Vũ - 21/08/2020 - 0 bình luận

Nguồn: Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo Kế hoạch về việc triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021, như sau:

- Kế hoạch: xem chi tiết TẠI ĐÂY

- Đăng ký đề tài: Mẫu NC-SV-01 hạn chót nộp về Văn phòng khoa, ngày 28/8/2020

Phiếu đăng ký: TẠI ĐÂY. Sau khi điền đầy đủ thông tin Phiếu đăng ký, các em gởi về địa chỉ email: vu.lpa@ou.edu.vn, Văn phòng Khoa sẽ hỗ trợ in Phiếu đăng ký, các em chỉ cần đến ký tên xác nhận.

Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh tham gia đăng ký đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021 vui lòng thực hiện Mẫu đăng ký và nộp về Văn phòng Khoa (Phòng 403 - cơ sở Hồ Hảo Hớn) hạn chót 17g00 ngày 28/8/2020.

Trân trọng!

Viết bình luận của bạn