KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

HỘI THẢO HÀNH VI TỔ CHỨC - OB IN PRACTICE 2019

Lê Phan Anh Vũ - 15/11/2019 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi Seminar Hành vi tổ chức – OB in practice 2019

Đối tượng tham dự chính: Sinh viên Ngành Nhân lực- Khóa 2018 (bắt buộc, trừ 5 điểm Điều 1 Điểm rèn luyện Online Học kỳ 1, Năm học 2019-2020, nếu không tham dự)

Link đăng ký TẠI ĐÂY đến hết ngày 20/11/2019, để Ban tổ chức gửi tài liệu

Thời gian:  8 giờ, Thứ bảy, 23/11/2019

Địa điểm: Hội trường 601, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

Quyền lợi:

- Thêm kiến thức thực tế ngành Nhân sự.

- Thêm điểm 05 điểm rèn luyện online Điều 1, Học kỳ 1, Năm học 2019-2020.

 

 

Viết bình luận của bạn