KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022 [ONLINE]

Khoa QTKD - 28/07/2021 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học online năm học 2021-2022

Thời gian: 8:00 – 11:00, Chủ nhật, 1/8/2021

Hình thức:  Online qua Google Meet

Đăng ký tham gia chương trình: các bạn cung cấp thông tin bằng email Trường cấp để Ban tổ chức gởi link hội nghịLãnh đạo Khoa yêu cầu Ban cán sự các lớp huy động sinh viên tham dự đầy đủ (tiêu chí đánh giá điểm Ban cán sự Điều 5, Học kỳ 1, Năm học 2021-2022: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: + 10 điểm, Hoàn Thành nhiệm vụ: + 5 điểm, Không hoàn thành nhiệm vụ: - 10 điểm (buộc thay đổi Ban cán sự mới)

Nội dung chương trình:

•Tuyên bố lý do và giới thiệu chương trình

•Phát biểu của Lãnh đạo Khoa QTKD

•Giao lưu, trao đổi giữa Thầy, Cô và các bạn sinh viên để giải đáp thắc mắc và đăng ký tham gia đề tài

•Tập huấn tổng quan về NCKH do TS Phạm Minh trình bày

 

Link đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học: (điền đầy đủ thông tin vào 2 link đính kèm):

1. Link của cô Trâm: :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x8mKQVzZpWfdQo0gRNyL8kaVD7XjHC_fAqHz1bBT1wM/edit?usp=sharing

2. Form đăng ký và diễn giải các ý tưởng gởi về địa chỉ email: vu.lpa@ou.edu.vn

https://drive.google.com/file/d/17-tsrD7BGcR8Np7UewVorupJHg5Ad2qm/view

Viết bình luận của bạn