KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2017 - 2018

Lê Phan Anh Vũ - 20/08/2018 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018 như sau:

Danh sách Học bổng  (File đính kèm)

     -  Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến 16g, Thứ ba, 15/5/2018 (Không giải quyết qua điện thoại).

Link cập nhật thông tin nhận học bổng (ĐỢT 2) từ ngày 4/7/2018 đến hết ngày 15/7/2018 sẽ chốt danh sách chuyển khoản.

Link cập nhật thông tin nhận học bổng (ĐỢT 3) từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 26/8/2018 sẽ chốt danh sách chuyển khoản, điền thông tin TẠI ĐÂY

   * Lưu ý:

- Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).

- Khoá 2014, 2015, 2016 đã học theo chuyên ngành nên suất HB sẽ tỷ lệ theo số lượng SV học theo CN/ Ngành.

Thứ tự ưu tiên xét HBKKHT:

1. Danh hiệu HB: Xuất sắc, Giỏi, Khá

2. Điểm học tập

3. Điểm rèn luyện (trùng điểm học tập, sẽ xét đến ĐRL cho đến hết suất phân bổ cho mỗi chuyên ngành/ ngành/ Khóa)

- Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

- Chỉ chấp nhận tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam Agribank, ngân hàng Đông Á và ngân hàng Nam Á, không chấp nhận tài khoản ngân hàng nào khác

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf 

     Trân trọng thông báo.

Viết bình luận của bạn