KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 (Dự kiến)

Lê Phan Anh Vũ - 10/05/2018 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018 như sau:

Danh sách Học bổng  (File đính kèm)

     -  Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến 16g, Thứ ba, 15/5/2018 (Không giải quyết qua điện thoại).

     - Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến nhận học bổng KKHT vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin qua link sau:

https://docs.google.com/a/ou.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSckkuTGpdPqAPOfGnY2JWNcU2nrh4uYUTGh7_4hD1GLMI9fKQ/viewform?c=0&w=1

   * Lưu ý:

- Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).

- Khoá 2014, 2015, 2016 đã học theo chuyên ngành nên suất HB sẽ tỷ lệ theo số lượng SV học theo CN/ Ngành.

Thứ tự ưu tiên xét HBKKHT:

1. Danh hiệu HB: Xuất sắc, Giỏi, Khá

2. Điểm học tập

3. Điểm rèn luyện (trùng điểm học tập, sẽ xét đến ĐRL cho đến hết suất phân bổ cho mỗi chuyên ngành/ ngành/ Khóa)

- Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

- Chỉ chấp nhận tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) hoặc ngân hàng Đông Á, không chấp nhận tài khoản ngân hàng nào khác.

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf 

     Trân trọng thông báo.

Viết bình luận của bạn