KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021

Khoa QTKD - 06/06/2022 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Hiện tại, Phòng CTSV & TT vừa thông báo có một số môn học cập nhật điểm, nên dữ liệu điểm có sự thay đổi. Sinh viên xem danh sách học bổng khuyến khích học tập HK2, NH 2020-2021 và Danh sách sinh viên đã nhận học bổng (không xét Học bổng KKHT đợt này) TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 19/6/2022 (Không giải quyết qua điện thoại).

- Điền form thanh toán học bổng TẠI ĐÂY

* Lưu ý:

  • Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).
  • Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập ở link sau:

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf

Viết bình luận của bạn