KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

Lê Phan Anh Vũ - 20/09/2019 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019 như sau:

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên đã nhận học bổng (không xét Học bổng KKHT đợt này), xem TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 23/10/2019 (Không giải quyết qua điện thoại).

* Lưu ý:

  • Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).
  • Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.
  • Đối với sv khóa 2016, 2017: sẽ được chuyển khoản hoàn toàn bằng tài khoản Nam Á (do nhà trường đã hỗ trợ tạo thẻ cho sv). Các trường hợp chưa tạo sv liên hệ địa chỉ: Ngân hàng Nam Á - Số 203 Cách mạng tháng 8, Quận 3, Tp.HCM (Miễn phí tạo thẻ - số tài khoản sẽ được cung cấp liền)
  • Đối với sv khóa 2015: sẽ được chuyển khoản thông qua các ngân hàng Nam Á, Agribank, Đông Á (Trường hợp sv chưa có thẻ vui lòng tạo thẻ ngân hàng Nam Á - địa chỉ liên hệ: tại phòng Công tác sinh viên (P.215) hoặc Ngân hàng Nam Á - số 203 Cách mạng tháng 8, Quận 3, Tp.HCM).

 

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập ở link sau:

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf

Trân trọng thông báo.

Viết bình luận của bạn