KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT học kỳ I năm học 2016 - 2017 (cập nhật 13/6/2017)

Vương Minh Khoa - 13/06/2017 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 (cập nhật đến ngày 13/6/2017) như sau:

Sinh viên xem danh sách dự kiến (File đính kèm)

     -  Mọi thắc mắc liên hệ anh Lê Phan Anh Vũ (email: vu.lpa@ou.edu.vn) đến hết ngày 18/06/2017 (Không giải quyết qua điện thoại).

     - Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến nhận học bổng KKHT vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin qua link sau:

https://docs.google.com/a/ou.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSckkuTGpdPqAPOfGnY2JWNcU2nrh4uYUTGh7_4hD1GLMI9fKQ/viewform?c=0&w=1

 

    * Lưu ý: 

     - Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).

     - Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

    - Chỉ chấp nhận tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) hoặc ngân hàng Đông Á, không chấp nhận tài khoản ngân hàng nào khác.

     - Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập ở link sau:

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf 

     Trân trọng thông báo.

Viết bình luận của bạn