KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2019-2020

Lê Phan Anh Vũ - 05/04/2021 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 - Năm học 2019 - 2020

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên đã nhận học bổng (không xét Học bổng KKHT đợt này), xem TẠI ĐÂY

Sinh viên cung cấp số tài khoản nhận học bổng TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 05/4/2021 (Không giải quyết qua điện thoại).

* Lưu ý:

  • Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).
  • Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập ở link sau:

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf

Trân trọng thông báo.

 

Viết bình luận của bạn