KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021

Khoa QTKD - 12/06/2021 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Sinh viên xem danh sách học bổng khuyến khích học tập HK1, NH 2020-2021 và Danh sách sinh viên đã nhận học bổng (không xét Học bổng KKHT đợt này) TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 27/6/2021 (Không giải quyết qua điện thoại).

- Điền form thanh toán học bổng TẠI ĐÂY

* Lưu ý:

  • Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).
  • Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập ở link sau:

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf

Trân trọng thông báo.

Viết bình luận của bạn