KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Lê Phan Anh Vũ - 21/11/2020 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 - Năm học 2019 - 2020 sau:

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 27/11/2020 (Không giải quyết qua điện thoại).

Danh sách cập nhật TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến 12 giờ, ngày 9/12/2020 (Không giải quyết qua điện thoại).

* Lưu ý:

Sinh viên được nhận các loại học bổng tuyển sinh không thuộc diện xét đợt này.

- Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh sau khi nhận phản hồi từ sinh viên.

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập TẠI ĐÂY

 

Viết bình luận của bạn