KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Lê Phan Anh Vũ - 21/11/2020 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 - Năm học 2019 - 2020 sau:

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

Sinh viên cung cấp số tài khoản nhận học bổng TẠI ĐÂY

(Thực hiện thanh toán chuyển khoản học bổng qua Ngân hàng TMCP Nam Á, tài khoản do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản)

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 27/11/2020 (Không giải quyết qua điện thoại).

* Lưu ý:

Sinh viên được nhận các loại học bổng tuyển sinh không thuộc diện xét đợt này.

- Danh sách dự kiến có thể được điều chỉnh sau khi nhận phản hồi từ sinh viên.

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập TẠI ĐÂY

 

Viết bình luận của bạn