KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Lê Phan Anh Vũ - 02/06/2020 - 0 bình luận

Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 - Năm học 2018 - 2019 & học kỳ 1, Năm học 2019-2020 như sau:

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên đã nhận học bổng (không xét Học bổng KKHT đợt này), xem TẠI ĐÂY

Sinh viên cung cấp số tài khoản nhận học bổng TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc liên hệ email: vu.lpa@ou.edu.vn đến hết ngày 4/7/2020 (Không giải quyết qua điện thoại).

* Lưu ý:

  • Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).
  • Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.
  • Đối với sv khóa 2016, 2017: sẽ được chuyển khoản hoàn toàn bằng tài khoản Nam Á (do nhà trường đã hỗ trợ tạo thẻ cho sv). Các trường hợp chưa tạo sv liên hệ địa chỉ: Ngân hàng Nam Á - Số 203 Cách mạng tháng 8, Quận 3, Tp.HCM (Miễn phí tạo thẻ - số tài khoản sẽ được cung cấp liền)
  • Đối với sv khóa 2015: sẽ được chuyển khoản thông qua các ngân hàng Nam Á, Agribank, Đông Á (Trường hợp sv chưa có thẻ vui lòng tạo thẻ ngân hàng Nam Á - địa chỉ liên hệ: tại phòng Công tác sinh viên (P.215) hoặc Ngân hàng Nam Á - số 203 Cách mạng tháng 8, Quận 3, Tp.HCM).

 

- Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập ở link sau:

http://v1.ou.edu.vn/ctcthssv/Documents/HOC%20BONG%20111/HOC%20BONG%202016/QUY%20DINH%20HB%20KKHT%202016.pdf

Trân trọng thông báo.

Viết bình luận của bạn