KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HK3, NH 2016-2017

Lê Phan Anh Vũ - 18/01/2018 - 0 bình luận

Văn phòng khoa QTKD thông báo đến toàn thể sinh viên Danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập (Dự kiến), Học kỳ 3, Năm học 2016-2017.

Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc các em liên hệ gửi qua email: vu.lpa@ou.edu.vn đến 8g, ngày 25/1/2018 (Không giải quyết qua điện thoại)

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng cung cấp thông tin TẠI ĐÂY  

* Lưu ý: 

     - Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).

     - Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

    - Chỉ chấp nhận tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) hoặc ngân hàng Đông Á, không chấp nhận tài khoản ngân hàng nào khác.

     - Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập TẠI ĐÂY

Trân trọng.

Viết bình luận của bạn