KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đăng ký ngành và chuyên ngành cho khóa 2016

Nguyễn Ngọc Thông - 10/10/2016 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh triển khai cho sinh viên các lớp khóa 2016 đăng ký ngành và chuyên ngành từ ngày 12/10/2016-12/11/2016.

Lưu ý: Sinh viên cần cân nhắc thật kỹ trước khi đăng ký.

Riêng Sinh viên đăng ký Ngành Kinh doanh quốc tế và Ngành Quản trị nhân lực phải làm thêm Phiếu đề nghị chuyển ngành theo mẫu (có ký tên) và nộp lại VP Khoa phòng 403 Hồ Hảo Hớn chậm nhất là ngày 15/11/2016
                     
Ngày 20/11/2016 Khoa công bố chính thức danh sách sinh viên của Ngành và Chuyên ngành.
             
Mọi  liên hệ Văn phòng Khoa theo lịch tiếp sinh viên sáng thứ 5, 6 & chiều thứ 2,3,4

1. Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY60pKyiz9qnVKYSY0006tlYFOci_IKiMXevlxKdwRTGzKoQ/viewform?c=0&w=1

 

2. Phiếu đề nghị xét chuyển ngành

 https://drive.google.com/file/d/0B6SYVngILIJzTkcwZTZ5SHpOTE0/view?usp=sharing

 

Viết bình luận của bạn