KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp năm 2017

Lê Phan Anh Vũ - 21/09/2017 - 0 bình luận

         Văn phòng khoa Quản trị kinh doanh thông báo về việc đăng ký dự Lễ tốt nghiệp năm 2017, cụ thể như sau:

          1. Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp (tại đây)

          2. Thời gian đăng ký dự Lễ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 7/10/2017
       
(Lưu ý: Để chuẩn bị tốt cho Lễ tốt nghiệp năm 2017, Văn phòng Khoa nhắc nhở sinh viên đăng ký dự Lễ đúng theo thời gian đã được quy định, những trường hợp đăng ký sau ngày 07/10/2017 sẽ không giải quyết)

          3. Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp năm 2017 (đã hết hạn đăng ký)

            Trân trọng thông báo./.

Viết bình luận của bạn