KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

CÔNG TY ARCHETYPE TUYỂN NHÂN SỰ THỰC TẬP

Lê Phan Anh Vũ - 06/11/2017 - 0 bình luận

Công ty Arrchetype cần tuyển HR Inter, thực tập theo hợp đồng từ 3-6 tháng, chyên ngành Nhân sự, lương 3 triệu đồng/ tháng. Liên hệ: Ms. Minh Tuyết để đăng ký theo địa chỉ email: tuyet_leminh@live.com

 

Viết bình luận của bạn