KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI

Lê Phan Anh Vũ - 13/09/2017 - 0 bình luận

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI.

 

Buổi 1: Buổi hướng nghiệp tại trường với các nội dung:

-          Giới thiệu chung về TTCK Việt Nam

-          Giới thiệu về CTCP Chứng khoán TP.HCM

-          Định hướng công việc của một môi giới chứng khoán

-          Cơ hội – Thách thức nghề nghiệp

-          Quy trình tuyển dụng

-          Q&A

Note: Gửi kèm form tuyển dụng/khảo sát cho SV điền thông tin tại buổi hướng nghiệp

 

Buổi 2: Tham quan sàn giao dịch chứng khoán

-          Tham quan và giới thiệu các phòng ban của HSC

-          Tham quan trực tiếp sàn giao dịch chứng khoán HSC tại Hội Sở

-          Quan sát công việc của một nhân viên môi giới

-          Nội dung trao đổi cụ thể: Công việc của một Nhân viên môi giới;  các sản phẩm - dịch vụ, phần mềm của HSC,…

-           

Buổi 3: Phỏng vấn trực tiếp – Nhận sinh viên thực tập, học việc

Viết bình luận của bạn