KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - CHUẨN ĐẦU RA, NGÀNH DU LỊCH VÀ NGÀNH LOGISTIC

Võ Thị Thu Thuỷ - 18/06/2020 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo đến toàn thể sinh viên Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của Ngành Du lịch Ngành Logistic.

Các em xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn