KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHUẨN NĂNG LỰC ĐẦU RA CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Lê Phan Anh Vũ - 05/09/2019 - 0 bình luận

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về cấu trúc đề thi của kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ trình độ đại học hình thức đại học chính quy.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Viết bình luận của bạn