KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 2 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2021

Khoa QTKD - 06/05/2022 - 0 bình luận

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi báo cáo chuyên đề 2 dành cho sinh viên khóa 2021

Thời gian: 8g-11g30, Thứ bảy, 14/5/2022

Địa điểm: Hội trường, số 97 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Đối tượng tham dự: sinh viên Khóa 2021

Nội dung buổi sinh hoạt:

- Giới thiệu Chương trình đào tạo; Phổ biến kế hoạch học tập; Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp học bậc Đại học.

- Giới thiệu các hoạt động Công tác sinh viên năm học 2021 – 2022 và Câu lạc bộ, Đoàn – Hội Khoa.

- Giới thiệu giảng viên, Lãnh đạo Khoa.

Viết bình luận của bạn