KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Bản tin tuyển dụng việc làm Tuần 49 - năm 2017

Lê Phan Anh Vũ - 07/12/2017 - 0 bình luận

Trung tâm Hướng nghiệp Tư vấn việc làm Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh xin gửi thông tin việc làm Tuần thứ 49 - 2017 đến các bạn có nhu cầu ứng tuyển.

Mọi chi tiết xin truy cập vào website:

http://vieclam.ou.edu.vn/ban-tin/ban-tin-tuyen-dung-huong-nghiep-viec-lam-tuan-thu-49-nam-2017.35a52f06/vi

 

Viết bình luận của bạn