KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Thực hành trò chơi đóng vai

Khoa QTKD - 14/03/2017 - 0 bình luận

Đây là một phuơng pháp khá hào hứng cho sinh viên vì bản thân các bạn sẽ được vào các vai trò khác nhau trong một đơn vị doanh nghiệp, từ vị trí Tổng giám đốc điều hành (CEO), các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các bộ phận như Marketing, Nghiên cứu và phát triển (R&D), Nhân sự (HRM), Sản xuất, Kinh doanh, Bán hàng,… đến nhân viên và cả các đối tác, đơn vị của các bên liên quan.

Một ví dụ cho một trò chơi được thiết lập trên lớp, sinh viên sẽ xem 1 video clip thể hiện một tình huống kinh doanh, quản trị tại công ty, hoặc lắng nghe giảng viên mô tả và đưa ra những yêu cầu cụ thể của một vai trò nào đó trong doanh nghiệp.

Giảng viên sẽ đánh giá dựa trên khả năng đàm phán, ra quyết định, cách thức lập luận và giải quyết vấn đề của các sinh viên đại diện trong vai do nhóm phụ trách.

Phương pháp đóng vai giúp sinh viên đạt được các mức độ sau trong thang đo Bloom:

  • Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh (mức độ 3)
  • Phát triển năng lực tư duy, phân tích, luận giải các vấn đề (mức độ 4)
  • Tổng hợp, đánh giá các vấn đề (mức độ 5).

Phương pháp đóng vai giúp sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh thấy gần gũi với công việc của nhà quản trị, yêu thích các công việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp.