KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Tham quan doanh nghiệp

Khoa QTKD - 22/03/2017 - 0 bình luận

Để giúp sinh viên định hướng rõ hơn về nghề nghiệp và tiếp xúc thực tế với môi trường làm việc, chương trình tham quan thực tế tại doanh nghiệp cũng được Khoa QTKD tổ chức định kỳ dành cho sinh viên năm 3 và năm 4.

Tùy theo mỗi chuyên ngành, hay đặc thù của từng bộ môn, sinh viên sẽ được đưa đến các doanh nghiệp và được cung cấp những chuyến tham quan và hướng dẫn phù hợp. Đơn cử ở những môn ngành quản trị nhân sự hoặc quản trị kinh doanh tổng hợp, sinh viên tham quan doanh nghiệp nhằm để tìm hiểu về một công ty thực sự với các phòng ban, cơ sở hạ tầng… đang hoạt động như thế nào, được trao đổi cới các nhà quản trị về các vấn đề trong hoạt động quản trị, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Ở ngành quản trị khách sạn du lịch, sinh viên sẽ được tham quan khách sạn, nghe giới thiệu về quy mô khách sạn, cơ cấu tổ chức nhân sự khách sạn, dịch vụ ăn uống và lưu trú của khách sạn, dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo, dịch vụ đưa đón khách, dịch vụ vui chơi, giải trí,..v..v… Sau đó sinh viên làm bản thu hoạch trả lời một số câu hỏi đặt ra liên quan đến vấn đề quan sát và tìm hiểu đượcBài tập lớn theo đặc thù môn. Hoặc sinh viên sẽ thực hiện thuyết trình mô tả lại chuyến tham quan doanh nghiệp và có những nhận xét theo chính kiến riêng của từng nhóm.