KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Lớp học thuyết giảng đầy hứng khởi

Khoa QTKD - 14/11/2016 - 0 bình luận

Tại Khoa Quản trị kinh doanh, giảng viên thường yêu cầu sinh viên hình thành các nhóm học tập để cùng hỗ trợ nhau xuyên suốt trong các môn học, bao gồm: học lý thuyết, nghiên cứu các tình huống quản trị trong thực tiễn, làm bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình, tham quan doanh nghiệp...

Thuyết giảng là một phương pháp truyền thống và luôn phát huy hiệu quả trong thời gian qua tại Khoa Quản trị kinh doanh. Giảng viên hướng dẫn lý thuyết trên lớp, chủ yếu nhấn mạnh các khái niệm, các vấn đề cốt lõi và quan trọng mà sinh viên cần nắm bắt. Giảng viên thường xuyên sử dụng các ví dụ trong thực tế cuộc sống và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để minh hoạ cho lý thuyết được truyền giảng.

Sinh viên được yêu cầu đọc tài liệu trước ở nhà để đảm bảo quá trình nghe giảng trên lớp đạt hiệu quả cao hơn, cũng như tham gia vào bài giảng tích cực hơn. Phương pháp thuyết giảng giúp sinh viên có thể đạt được các mức độ sau trong thang đo Bloom:

  • Hiểu các khái niệm, trình bày, mô tả được các vấn đề lý thuyết (mức độ 1)
  • Giải thích, so sánh (mức độ 2)
  • Phân tích, luận giải các vấn đề (mức độ 4).

Phương pháp thuyết giảng giúp thúc đẩy sự tò mò, tìm tòi, khám phá và niềm yêu thích kiến thức quản trị trong sinh viên.