KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Phân tích tình huống của doanh nghiệp

Khoa QTKD - 14/02/2017 - 0 bình luận

Không chỉ đưa sinh viên đi tham quan doanh nghiệp, hay mời doanh nhân/các nhà quản trị về chia sẻ kinh nghiệm, mà nhiều giảng viên của Khoa QTKD cũng định hướng giúp sinh viên hệ chính quy Văn bằng 2, Từ xa và Vừa làm vừa học, những học viên đang làm việc ở doanh nghiệp lấy trực tiếp đơn vị của mình làm báo cáo thuyết trình.

Đây là một trong những cách tiếp cận giảng dạy mang tính thực tiễn cao. Bởi sinh viên sẽ sử dụng và khai thác thông tin tại nguồn (thông tin sơ cấp) của doanh nghiệp, rồi nêu lên những vướng mắc hay chọn chủ đề trình bày phù hợp với yêu cầu và đặc tính riêng của môn học. Sau đó, nhóm sinh viên sẽ đưa toàn thể sinh viên cả lớp và giảng viên đến trực tiếp tại doanh nghiệp. Công tác thuyết trình, thảo luận, đóng góp ý kiến được diễn ra tại doanh nghiệp. Bên cạnh việc nhận xét của giảng viên bộ môn, trao đổi thảo luận với các bạn cùng lớp và những ý kiến của cả đại diện phía doanh nghiệp.

Việc phân tích tình huống thực tế của doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên thâm nhập sâu vào hoạt động doanh nghiệp, phát triển mối quan hệ và đạt được các mức độ sau trong thang đo Bloom:

  • Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh (mức độ 3)
  • Phân tích, luận giải các vấn đề, sự kiện (mức độ 4)
  • Tổng hợp, đánh giá các vấn đề (mức độ 5).