KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Lớp học kỹ năng - Nhận diện bản thân

Khoa QTKD - 18/04/2017 - 0 bình luận

Môn học này nằm trong chuỗi môn học kỹ năng làm việc hiệu quả (gồm có 6 phần). Môn học sẽ cung cấp các công cụ hỗ trợ người học còn thể khám phá tính cách của bản thân, xác định được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Qua đó, người học sẽ xác định được phương hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai

Thông qua các công cụ hỗ trợ và trò chơi, người học sẽ xác định được đặc điểm tính cách và những ưu nhược điểm của bản thân. Từ đó, người học phát thảo được những dự định về nghể nghiệp của mình

Các hoạt động trong lớp kĩ năng rất đa dạng, nhằm giúp cho sinh viên hiểu được bản thân và hiểu được mọi người xung quanh.

Hoạt động làm việc nhóm, hiểu được vai trò của bản thân qua các hoạt động làm việc nhóm.

Sinh viên xây tháp bằng mỳ spaghetti trong lớp học Kỹ năng Nhận diện bản thân

Lớp học Kỹ năng nhận diện bản thân, cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Hoạt động trên classroom, công cụ quản lý học tập trực tuyến cũng được áp dụng trong lớp học và được các bạn sinh viên tham gia nhiệt tình.