KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Hoạt động mô phỏng trên lớp

Khoa QTKD - 10/04/2017 - 0 bình luận

Stimulation là một hoạt động mô phỏng, làm thực nghiệm thường áp dụng cho các môn học mang tính thực hành cao. Sinh viên sẽ tự nghĩ ra và làm các sản phẩm mới, hoặc tự quay các clip minh hoạ sản phẩm liên quan đến môn học. Đây là hoạt động thường được sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Hoạt động Stimulation nhằm này minh hoạ, ví dụ cho các nội dung lý thuyết liên quan và chuyển hoá nó vào thực tiễn kinh doanh và quản trị.

Ý tưởng socola nhân trái cây nhiệt đới và bánh quy gừng

Clip thể hiện ý tưởng quảng cáo cho bánh quy gừng

 

 

Việc thực hiện các bài tập mô phỏng sẽ giúp sinh viên thâm nhập sâu hơn vào hoạt động thực tế, đạt được mức độ ứng dụng (mức độ 3) trong thang đo Bloom, và cao hơn nữa là phát triển tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề mới mẻ của thực tế.