KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Quản trị học - thoả sức sáng tạo

Khoa QTKD - 14/02/2017 - 0 bình luận

Những giờ học thú vị trên lớp với nhiều trò chơi vui vẻ, kích thích trí tưởng tượng phong phú của sinh viên và khai phá tiềm năng mỗi cá nhân, đồng thời gắn kết với lý thuyết, giúp sinh viên tiếp cận và thu nạp lý thuyết một cách dễ dàng, sinh động.

Giờ học môn Quản trị học của thầy Huỳnh Kim Tôn

Có những giờ nghiên cứu tình huống gay cấn và thách thức. Tìm kiếm thông tin, trao đổi về định hướng chiến lược của doanh nghiệp, các tác động của môi trường và sự ảnh hưởng đến việc thực thi chiến lược.

Lớp học Quản trị chiến lược của thầy Huỳnh Kim Tôn