KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học ngành Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Khoa QTKD - 30/07/2020 - 0 bình luận

STT

Tên môn học

Mã môn học

Xem chi tiết

01

     Chương trình đào tạo ngành Logistics

 

Tải tại đây

02

     Triết học Mác Lênin

POLI1304

Tải tại đây

03

     Kinh tế chính trị Mác Lênin

POLI1205

Tải tại đây

04

     Chủ nghĩa xã hội khoa học

POLI1206

Tải tại đây

05

     Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI1208

Tải tại đây

06

     Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

POLI1207

Tải tại đây

07

     Kinh tế học đại cương

SEAS2301

Tải tại đây

08

     Kinh tế vi mô 1

ECON1301

Tải tại đây

09

     Kinh tế vĩ mô 1

ECON1302

Tải tại đây

10

     Nguyên lý kế toán

ACCO1325

Tải tại đây

11

     Quản trị học

BADM1364

Tải tại đây

12

     Giao tiếp trong kinh doanh

BADM1368

Tải tại đây

13

     Xã hội học đại cương

SOCI1301

Tải tại đây

14 

     Tâm lý học đại cương

SOCI1317

Tải tại đây

15

     Đại cương văn hóa Việt Nam

VIET1305

Tải tại đây

16

     An sinh xã hội

SWOR1302

Tải tại đây

17

    Nhân học đại cương

SOCI1316

Tải tại đây

18

     Pháp luật đại cương

GLAW1315

Tải tại đây

19

     Lý luận nhà nước và pháp luật

BLAW1301

Tải tại đây

20

     Giải tích

MATH1314

Tải tại đây

21

     Đại số tuyến tính

MATH1313

Tải tại đây

22

     Thống kê ứng dụng

BADM1377

Tải tại đây

23

     Xác suất và thống kê

MATH1315

Tải tại đây

24

     Tư duy phản biện

BLAW1309

Tải tại đây

25

     Hóa đại cương

CHEM1303

Tải tại đây

26

     Con người và môi trường

BIOT1341

Tải tại đây

27

     Tin học đại cương

COMP1307

Tải tại đây

28

     Tin học ứng dụng

COMP2403

Tải tại đây

29

     Tiếng anh nâng cao 1

GENG1339

Tải tại đây

30

     Tiếng anh nâng cao 2

GENG1340

Tải tại đây

31

     Tiếng anh nâng cao 3

GENG1341

Tải tại đây

32

     Tiếng anh nâng cao 4

GENG1342

Tải tại đây

33

     Giáo dục thể chất 1

PEDU0201

Tải tại đây

34 

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền

PEDU0202

Tải tại đây

35

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá

PEDU0203

Tải tại đây

36

     Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông

PEDU0204

Tải tại đây

37

     Giáo dục thể chất 2 - Võ thuật

PEDU0205

Tải tại đây

38

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn

PEDU0206

Tải tại đây

39

     Giáo dục thể chất 2 - Bơi lội

PEDU0207

Tải tại đây

40

     Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ

PEDU0208

Tải tại đây

41

     Kinh tế vi mô 1

ECON1301

Tải tại đây

42

     Kinh tế vĩ mô 1

ECON1302

Tải tại đây

43

     Phân tích định lượng trong quản trị

BADM1365

Tải tại đây

44

     Quản trị học

BADM1364

Tải tại đây

45

     Quản trị nhân lực

BADM1366

Tải tại đây

46

     Quản trị Marketing

BADM1367

Tải tại đây

47

     Quản trị tài chính

FINA1328

Tải tại đây

48

     Quản trị chuỗi cung ứng

BADM1387

Tải tại đây

49

     Quản trị kho bãi

BADM2360

Tải tại đây

50

     Quản trị thu mua

BADM2368

Tải tại đây

51

     Kinh doanh quốc tế

BADM1385

Tải tại đây

52

     Quản trị chiến lược

BADM1380

Tải tại đây

53

     Marketing quốc tế

BADM2383

Tải tại đây

54

     Hành vi tổ chức

BADM1370

Tải tại đây

55

     Hành vi khách hàng

BADM1391

Tải tại đây

56 

     Kế toán quản trị

ACCO1330

Tải tại đây

57 

     Quản trị bản thân

BADM1186

Tải tại đây

58

     Tư duy phản biện va sang tao

BADM1197

Tải tại đây

59

     Giá trị sống 1

BADM2188

Tải tại đây

60

     Giá trị sống 2

BADM1198

Tải tại đây

61

     Thông minh cảm xúc, tư duy tích cực

BADM2117

Tải tại đây

62

     Nhận diện bản thân

BADM2118

Tải tại đây

63

     Xác định mục tiêu

BADM2119

Tải tại đây

64

     Khả năng ứng tuyển, trả lời phỏng vấn

BADM2120

Tải tại đây

65

     Khả năng làm việc chuyên nghiệp

BADM2121

Tải tại đây

66

     Quản trị sự nghiệp

BADM2122

Tải tại đây

67

     Quản trị vận hành

BADM1392

Tải tại đây

68

     Quản trị dự án

BADM1379

Tải tại đây

69

     Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

BADM2369

Tải tại đây

70

     Quản trị Logistics

BADM2370

Tải tại đây

71

     Vận tải và bảo hiểm

BADM2348

Tải tại đây

72

     Quản trị xuất nhập khẩu

BADM2381

Tải tại đây

73

     Lập kế hoạch kinh doanh

BADM2323

Tải tại đây

74

     Quản trị chất lượng

BADM2324

Tải tại đây

75

     Quản trị sự thay đổi

BADM2325

Tải tại đây

76

     Marketing dịch vụ

BADM1395

Tải tại đây

77

     Digital Marketing

BADM1393

Tải tại đây

78

     Luật kinh doanh

GLAW1318

Tải tại đây

79

     Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

BADM2327

Tải tại đây

80

     Tiếng anh nâng cao 5

GENG1343

Tải tại đây

81

     Nguyên lý kế toán

ACCO1325

Tải tại đây

82

     Quản trị học

BADM1364

Tải tại đây

83

     Marketing căn bản

BADM1372

Tải tại đây

84

     Hành vi tổ chức

BADM1370

Tải tại đây

85

     Kinh tế xây dựng

CENG2319

Tải tại đây

86

     Quản trị nhân lực

BADM1366

Tải tại đây

87

     Phát triển cộng đồng

SWOR2320

Tải tại đây

88

     Giới và phát triển

SWOR2336

Tải tại đây

89

     Quan hệ công chúng

BADM1369

Tải tại đây

90

     Thương mại điện tử

BADM1373

Tải tại đây

91

     Hệ thống quản lý doanh nghiệp

BADM2359

Tải tại đây

92

     Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

BLAW3311

Tải tại đây

93

     Luật lao động

BLAW1317

Tải tại đây

94

     Tài chính cá nhân

FINA1330

Tải tại đây

95

     Thuế và hoạt động kinh doanh

FINA2331

Tải tại đây

96

     Thực tập 1

BADM2601

Tải tại đây

97

     Thực tập 2 - LOGI

LOGI4899

Tải tại đây

98

     Khóa luận tốt nghiệp - Logi

LOGI4699

Tải tại đây