KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - Where success begins

Đề cương môn học khóa 2009 - 2014

Vương Minh Khoa - 09/11/2016 - 0 bình luận

 Chi tiết đề cương môn học khóa 2009 - 2014

STT

Mã môn học

Tên môn học

Chuyên ngành học

DL

KQ

MK

NL

B2

LT

01

BADM3329

An toàn và bảo hộ lao động

 

 

 

 

 

X

02

BADM4306

Bảo hiểm và trợ cấp xã hội

 

 

 

X

X

X

03

BADM4211

Chiến lược và chính sách giá

 

 

X

 

 

 

04

BADM4208

CL phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

X

 

 

05

BADM4307

Đào tạo & phát triển nhân viên

 

 

 

X

 

 

06

BADM3330

Đầu tư quốc tế

 

 

 

 

 

X

07

BADM3317

Định mức LĐ & tiền lương

 

 

 

X

 

 

08

BADM3326

Dự báo trong kinh doanh

X

X

X

X

X

 

09

BADM1201

Giao tiếp trong kinh doanh (QT)

X

X

X

X

 

 

10

BADM3301

Hành vi khách hàng

 

 

X

 

 

 

11

BADM3315

Hành vi tổ chức

 

 

 

X

X

 

12

BADM3318

Hoạch định và tuyển dụng

 

 

 

X

 

 

13

BADM3403

Kinh doanh quốc tế

 

X

 

 

X

X

14

BADM4316

Kỹ năng đàm phán

X

X

 

 

 

 

15

EDUC1201

Kỹ năng học tập

X

X

X

X

 

 

16

BADM4315

Kỹ năng hội nhập quốc tế

X

X

 

 

 

 

17

BADM4216

Lãnh đạo

 

 

 

X

 

 

18

BADM3324

Lập kế hoạch kinh doanh

X

X

X

X

X

X

19

BADM2301

Marketing căn bản

X

X

X

X

X

 

20

BADM4213

Marketing công nghiệp

 

 

X

 

 

 

21

BADM4210

Marketing dịch vụ

 

 

X

 

 

 

22

BADM3313

Marketing du lịch

X

 

 

 

 

 

23

BADM4212

Marketing ngân hàng

 

 

X

 

 

 

24

BADM3302

Marketing quốc tế

 

X

X

 

 

 

25

BADM4304

Nghiên cứu marketing

 

 

X

 

X

 

26

BADM3307

Nghiệp vụ ngoại thương

 

X

 

 

X

 

27

BADM2305

Phân tích định lượng trong QT

X

X

X

X

 

X

28

BADM4206

Phát triển sản phẩm du lịch

X

 

 

 

 

 

29

BADM4202

Phát triển sản phẩm mới

 

 

X

 

 

 

30

BADM4217

Phát triển tổ chức

 

 

 

X

 

 

31

BADM4205

Phuơng pháp hướng dẫn du lịch

X

 

 

 

 

 

32

BADM4209

QT N.lực trong các DN vừa và nhỏ

 

 

 

X

 

 

33

BADM4311

QT N.lực trong các DN vừa và nhỏ

 

 

 

 

 

X

34

BADM4219

QT năng suất và thành tích tổ chức

 

 

 

X

 

 

35

BADM3305

Quan hệ công chúng

 

 

X

 

 

 

36

BADM4204

Quản lý yến tiệc, hội nghị

X

 

 

 

 

 

37

BADM4303

Quản trị bán hàng

 

 

X

 

X

 

38

BADM3327

Quản trị chất lượng

 

 

 

 

X

 

39

BADM4207

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

X

 

 

 

 

 

40

BADM2306

Quản trị chi phí

 

 

 

 

X

 

41

BADM4301

Quản trị chiến lược

X

X

X

X

X

X

42

BADM3322

Quản trị chuỗi cung ứng

X

X

X

X

X

X

43

BADM3323

Quản trị dịch vụ

X

X

X

X

X

 

44

BADM3401

Quản trị dự án

X

X

X

X

X

X

45

BADM3312

Quản trị du lịch

X

 

 

 

 

 

46

BADM3402

Quản trị hãng lữ hành

X

 

 

 

 

 

47

BADM1301

Quản trị học

X

X

X

X

 

 

48

BADM3202

Quản trị kênh phân phối

 

 

X

 

 

 

49

BADM3314

Quản trị khách sạn - nhà hàng

X

 

 

 

 

 

50

BADM4305

Quản trị khu du lịch

X

 

 

 

 

 

51

BADM2304

Quản trị Marketing

X

X

X

X

X

 

52

BADM2303

Quản trị nhân lực

X

X

X

X

X

 

53

BADM3328

Quản trị quan hệ lao động

 

 

 

 

X

X

54

BADM4214

Quản trị rủi ro trong KD QT

 

X

 

 

 

 

55

BADM3219

Quản trị sự thay đổi

 

 

 

X

 

X

56

BADM4215

Quản trị tập đoàn đa quốc gia

 

 

 

 

 

 

57

BADM3304

Quản trị thương hiệu

X

X

X

X

X

 

58

BADM3303

Quản trị vận hành
(đang cập nhật)

X

X

X

X

X

X

59

BADM3201

Quảng cáo

 

 

X

 

 

 

60

BADM2302

Thống kê UD trong kinh doanh

X

X

X

X

 

 

61

BADM3306

Thương mại điện tử

X

X

X

X

X

X

62

BADM4302

Truyền thông marketing TH

 

 

X

 

 

X

63

BADM4308

Văn hóa doanh nghiệp

 

 

 

 

 

X

64

BADM4218

Văn hóa tổ chức

 

 

 

X

 

 

65

BADM3309

Vận tải và bảo hiểm

 

X

 

 

X

X

66

BADM4699

Khóa luận TN QTKD

X

X

X

X

 

 

67

BADM4899

Thực tập TN QTKD

X

X

X

X